نگاهی به زندگی گاوس شناسنامه زادروز: ۳۰ آوریل ۱۷۷۷ میلادی (۱۱ اردیبهشت ۱۱۵۵ خورشیدی) زادگاه: Deutschland, Braunschweig (برانشوایگ آلمان) درگذشت: ۲۳ فوریه ی ۱۸۵۵ میلادی ( ۴ اسفند ۱۲۳۴ خورشیدی) پیشه: ریاضی دان، دانشمند، نقشه کش ملیت: آلمانی کوتاه ترین توصیف درباره ی او :  بزرگ ترین ریاضی دان آلمانی است، و به عنوان یکی