لذت از زندگی را همین امروز تجربه کنید در این مطلب از ابرتازه ها درباره لذت از زندگی در زمان حال توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. فراموش کردن گذشته ٬ لذت از زندگی همیشه در گذشته سیر می کنیم،نگران آینده ایم و شاکی از زمان