به گزارش ابرتازه ها به نقل از مجله مهر: زنان قبیله کایان در میانمار به حلقه‌های گردن‌شان معروف هستند. این حلقه‌ها از بچگی در گردن آنها قرار می‌گیرد و به تدریج بیشتر می‌شود چون به عقیده افراد این قبیله گردن زن هر چقدر درازتر، زیبا‌تر است. گردن زن هر چقدر درازتر، زیبا‌تر! + عکس