ماریا شاراپوا گفته در بازیهای اوپن استرالیا نزدیک بوده که در زمین بمیرد. ستاره روسی سپس از قوانین این بازیها انتقاد کرد، او این حرفها را بعد از پیروزی در «طولانی ترین بازی تاریخ در بخش زنان اوپن استرالیا» زد، بازی ای که در گرمای وحشتناک انجام شد در حالیکه یکی دو بازی دیگر در