خصوصیات فرش اراک در این مطلب از ابرتازه ها خصوصیات فرش اراک را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. فرش اراک ٬ قالی اراک ٬ قالی و قالیچه بیشترین فعالیت های فرش بافی در اراک تا آن جا که از شواهد تاریخی بر می آید در اواخر زمان قاجاریه در