رقیب قهرمان معروف ایرانی کشتی کشته شد رقیب قهرمان معروف کشتی ایران به نام شمس الوارا شمس الوارایف ملی پوش سابق کشتی آزاد آذربایجان با پیوستن به گروه تروریستی داعش در حمله هوایی در خاک عراق کشته شد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا از جزئیات بیشتر این خبر آگاه شوید.