دختری که پس از اعتیاد به حشیش، کوچه‌‌های خلوت و تاریک پایتخت سرپناهش شدند، ماجرای تلخ زندگی‌اش را شرح داد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در نگاه اول خجالت کشید فکر کرد مامورم آمد فرار کند که به اصرارم ایستاد. حلقه چشمش می‌لرزید انگار تا حالا چند سالی می‌شد  با کسی حرف نزده بود، خلاصه