رامبد جوان از زندگی شخصی و کاری اش می گوید گپ و گفت مفصل با رامبد جوان ، کارگردان خندوانه جمع آدم باحال‌ها توی خندوانه جمع است.  جناب خان، بوشهری می‌خواند، بندری می‌خواند و حتیرامبد جوان را دست می‌اندازد تا ما بخندیم. نیما هم همین‌طور؛ او نماینده آدم‌های منفعت‌طلب دوروبر ماست که هرچه تلاش می‌کنند باز هم در نقطه صفر هستند.