گفتگو با احسان علیخانی بعد از ۲ ماه سکوت احسان علیخانی نزدیک به دو ماه است سکوت رسانه ای کرده و از همان ابتدا هم گفت که مصاحبه نمی کند. او قصد نداشت سکوت رسانه ای اش را بشکند اما این بار سوژه متفاوت بود … آقای علیخانی قرار است مقابل ستاره های دنیا بازی کنید.