حکایات گلستان سعدی, حکایت آموزنده عاقبت گرگ زاده گرگ شود, حکایت سعدی حکایات گلستان سعدی, حکایت آموزنده عاقبت گرگ زاده گرگ شود در این مطلب از ابرتازه ها حکایت آموزنده عاقبت گرگ زاده گرگ شود از گلستان سعدی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. گروهی دزد غارتگر بر