عکس گلشیفته فراهانی و همسر روانشناسش همسر دوم گلشیفته, عکس جدید گلشیفته فراهانی , عکس گلشیفته و همسرش گلشیفته فراهانی عکس جدیدی از خودش و همسرش منتشر کرد. در ادامه اطلاعاتی درباره همسر گلشیفته فراهانی بدست خواهید آورد.  به گزارش سیمرغ، درحالی که مدتی پیش عنوان شده بود گلشیفته فراهانی با یک هنرمند خیابانی ازدواج