به گزارش ابرتازه ها به نقل از فرهنگ نیوز، شرکت اسلحه سازی “ساوث فارک” اعلام کرد که گلوله هایی برای تفنگ ها و سلاح های کمری تولید کرده است که ویژه “به جهنم واصل کردن” تندروهای اسلام گرا است! ویژگی این گلوله ها آن است که در کلاهک گلوله از روغن خوک استفاده شده است