گليمچه گليمچه
تاریخچه گلیم بافی ۱ گلیم نوعی فرش بدون پرز است که با درگیری تاروپود به یکدیگر ایجاد میشود . معمولا تار آن پنبه و پشم وگاهی نخ ابریشم و پود آن از نخهای پشمی و کرک و ابریشم به صورت رنگی استفاده می شود . این فرش در زبان فارسی نامهای مختلفی دارد. گلیم در
تاریخچه گلیم بافی ۲ گلیم مناطق مختلف ایران گلیم ایل سون ( شاهسون ): سون ها از اتحاد ۵۰ ایل در ناحیه آذربایجان به وجود آمده اند. مهم ترین بافت آنها گلیم های سوماک است که در زبان محلی به آن ورنی می گویند. به طور کلی از طرح های هندسی شکسته با رنگ های