آشنایی با گلیم سنه سوغات مردم کردستان در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با گلیم سنه سوغات مردم کردستان آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. گلیم دستباف ٬ گلیم سنه گلیم دستباف یکی از هنرهای زیبای مردم کردستان است که با نقش بستن تار و