آشنایی با هنر گلیم بافی تکاب در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر گلیم بافی تکاب آشنا می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. گلیم سوماک ٬ هنر گلیم بافی تکاب گلیم بافی هنر دستی مردمان استان آذربایجان غربی است. فرش و گلیم این استان به