گل نرگس گل نرگس
آموزش نحوه کاشت و نگهداری گل نرگس گل نرگس از آن گل‌هاست که بویش از فاصله‌ها، سرمست می کند. این گل زیبا که عطر و بوی فریبنده‌ای دارد، گل خاطره‌ها و یادهاست و با لطافت و بخشندگی خاص خود از گذشته های دور، سرمای زمستان را قابل تحمل تر می کند. کاشت گل نرگس نه
دانستنی هایی درباره روانشناسی گلها