گل کرینوم همراه روش تکثیر گل کرینوم از جمله گل هایی می باشد که بسیار زیبا و دیدنی می باشد که در این بخش برای شما نحوه تکثیر گل کرینوم و آبیاری گل کرینوم  همراه بیماری های گل کرینوم  را نیز برایتان در بخش زیر قرار داده ایم.   آبیاری:   دوستان عزیز این گل