آشنایی با گمج و نوخون یکی از صنایع دستی رشت در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با گمج و نوخون یکی از صنایع دستی رشت آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. گمج و نوخون ٬ هنرهای دستی رشت گمج ، نوعی دیگ و ظرف گلی لعابدار