این روزها بازار خبرهای تنش در شبه جزیره کره حسابی داغ است و هر لحظه خبر جدید از اوضاع و احوال و اظهار نظرها در این رابطه منتشر می‌شود اما چرا جزیره‌ای به نام گوام در اقیانوس آرام این قدر مهم شده و نامش هر روز شنیده می‌شود ؟ به گزارش مهر، مقام‌های پیونگ‌یانگ که