آشنایی با بهترین های دستگاه نوا در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با بهترین های دستگاه نوا آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بهترین های دستگاه نوا ٬ دستگاه نوا دستگاه نوا یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. نوا دومین مقام از دوازده مقام اصلی