نقشه پلید دختر خاله شیاد برای پسرخاله دلباخته اخبار حوادث – چند روز پیش پسر جوانی به نام رامین به کلانتری ۱۱۲ ابوسعید مراجعه و کرد و به ماموران تجسس گفت: ۵ دی ماه بود که گوشی دختر خاله‌ام را که به تازگی به خواستگاری او رفته بودم، گرفتم تا برای تعمیرات به مغازه خدمات