گوش دادن گوش دادن
هنر درست شنیدن و توجه به همسر
همدلی کردن با همسران همدلی کردن با همسران مهم ترین قدم برای دادن انگیزه دوباره به همسر بحران زده است همدلی یعنی این که بتوانیم همدیگرو بفهمیم ، بدون این که آن ها را تایید یا رد کرده باشیم. بدون دلسوزی یا بی اعتنایی کردن.
هسته اصلی نیاز احساسی مردها این است که مورد احترام همسرشان باشند. ۱. همسرتان را عزیز کنید، به شوهرتان احترام بگذارید. هسته اصلی نیاز احساسی خانم‌ها عزیز شدن است. این مسئولیت شماره یک همه شوهرهاست. معنی آن این است که باید کاری کنید که همسرتان احساس کند دوستش دارید و قدرش را می‌دانید، اینکه او
گمان می کنید درها همیشه به روی شما بسته است و گاهی به خود می گویید، شاید این زن های عجیب و غریب، لیاقت عشق شما را ندارند. گاهی فکر می کنید زن ها عاشق مردهایی می شوند که حسابی فریب شان می دهند و زندگی را برایشان جهنم می کنند و به خود می