آشنایی با خارپشت ها, اصول نگهداری از خارپشت,نحوه نگهداری خارپشت اصول نگهداری از خارپشت, نگهداری خارپشت در این مطلب از ابرتازه ها درباره پرورش‭ ‬و‭ ‬نگهداری خارپشت توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. خارپشت ها (‭ ‬(Hedgehogپستاندارانی‭ ‬کوچک‭ ‬با‭ ‬بدنی‭ ‬پوشیده‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬خار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭