گوگل مپس گوگل مپس
نحوه ثبت محل کار و خانه در گوگل مپس در این مطلب از ابرتازه ها نحوه ثبت محل کار و خانه در گوگل مپس را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.  ایجاد کردن نقطه در گوگل مپس ٬ ثبت محل کار و خانه در گوگل مپس گوگل مپس (Google Maps)
زوم یک دستی روی نقشه‌ی گوگل مپ گاهی پپیش می آید که بخواهید نقشه گوگل را نزدیک تر و بزرگ تر از آنچه هست ببینید. در این مقاله از ابرتازه ها می خواهیم یک ترفند برای زوم یک دستی روی نقشه گوگل مپ به شما آموزش بدهیم. با ما همراه باشید. زوم کردن روی نقشه