معرفی صنایع دستی استان قزوین در این مطلب از ابرتازه ها صنایع دستی استان قزوین معرفی می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. صنایع دستی ایران ٬ صنایع دستی استان قزوین فرش بافی فرش بافت قزوین از نفیس ترین فرشهای بافته شده ایران می باشد که متأسفانه بافت آن فراموش شده است