شهر گمیشان ؛ یادگاری از دوره اشکانیان در این مقاله از ابرتازه ها با ما باشید تا تاریخ شهر گمیشان را با هم مرور کنیم و با این شهر بازمانده از دوره اشکانیان بیشتر آشنا شوید. گمیشان دپه یکی از شهرهای استان گلستان می‌باشد