گچمه بافی گچمه بافی
آشنایی با هنرهای دستی استان کهگیلویه و بویر احمد استان کهگیلویه و بویراحمد صنایع دستی مختلفی به دلیل حضوری عشایر در این استان دارد، در این مطلب با هنری های دستی مختلف این استان آشنا می شیم با ما همراه باشید. زنان عشایر٬ سیاه چادر٬ صنایع دستی استان کهگیلویه و بویر احمد زنان عشایر این استان؛
معرفی هنر گچمه بافی گچمه بافی که از صنایع دستی انحصاری کهگیلویه و بویراحمد است، هنری مرکب از گلیم و قالی است که در زمینه گلیم و با گلهای قالیچه‏ ای بافته می‏شود. در بافت گچمه از پود استفاده نمی‏شود، بلکه از خامه‏ای که در بافت گلیم به کار می‏رود بهره می‏گیرند. بعد از چله‏ کشی،