بهترین گیاهان دارویی برای پوست و مو خواص برخی گیاهان دارویی برای پوست و مو بر همه اثبات شده و طرفداران زیادی هم بدست اورده است. انسان همیشه برای زیبایی پوست و چهره خود و همچنین برای درمان بیماری های پوستی به دنبال بهترین راه ها و درمان های ممکن بوده و روش های مختلف