طرز تهیه گیس باف فیله مرغ برای پخت گیس بافت می توانید از مرغ یا فیله بوقلمون و یا گوشت راسته استفاده کنید   طرز تهیه گیس باف فیله مرغ : فیله مرغ را از وسط به دو نیم کرده اما از یک سمت جدا نمی کنیم تا رشته های بلندی داشته باشیم و بعد