بایگانی برچسب ها: ۱۰ کابوس جهان در ۲۰۱۲

۱۰ کابوس جهان در ۲۰۱۲

۱۰ کابوس جهان در ۲۰۱۲

اتفاقاتی که می تواند نظم متزلزل کنونی را در چشم بر هم زدنی بر هم بریزد ۲۰۱۲ سال جنگ است یا صلح؟جهان در این سال برخلاف ۲۰۱۱ آرامش را به چشم خواهد دید یا باز قربانی ناآرامی های سیاسی خواهد شد؟ فارین پالیسی در نوشتاریاز ریسک هایی نام برده است که جهان در سال جاری با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد: ۱٫ پایان دوران یازدهم سپتامبر روزهای پس از یازدهم سپتامبر با نوعی جهانی سازی همراه بود: چرخ بازار را اقتصاد چرخاند و جغرافیایی سیاسی را هم امن...

ادامه مطلب