بایگانی برچسب ها: ۳هزار میلیاردی

متهم فراری پرونده فساد ۳هزار میلیاردی کیست؟

متهم فراری پرونده فساد ۳هزار میلیاردی کیست؟

جزئیات فعالیت‌های مجرمانه یکی از متهمان پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی که به خارج از کشور گریخته است، از سوی قاضی سراج تشریح شد. به گزارش فارس، ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی درباره یکی از متهمان فراری پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: این فساد یک کار باندی بوده است. وی افزود: زمانی که یک جرم به صورت باندی رخ می‌دهد باید به این نکته توجه داشت که اقدامات همه افراد از آبدارچی تا مدیر باند همه در راستای تکمیل فراینده...

ادامه مطلب