دال ایربی معلم ۶۳ ساله امریکایی که ۴۰ سال یک مدل به مدرسه رفته و همسرش از وی عکسهای یادگاری گرفته است. منبع : افکارنیوز     بازنشر: abartazeha.ir