بایگانی برچسب ها: ۷ گام برای به دست آوردن کلید گفت و گو با همسرتان

۷ گام برای به دست آوردن کلید گفت و گو با همسرتان

۷ گام برای به دست آوردن کلید گفت و گو با همسرتان

  زنان هنگام صحبت و بحث کردن عادت هایی دارند. شما با دانستن این عادت ها می توانید راحت تر با همسرتان ارتباط برقرار کرده و صحبت کنید: _ زنان همیشه در صحبت کردن گوی سبقت را از دیگران می ربایند. _ از نظر یک زن وقتی مرد قدم به خانه می گذارد باید از سیر تا پیاز همه آنچه را که طی روز بیرون از خانه برایش اتفاق افتاده با همسرش در میان بگذارد. _ زنان هنگام حرف زدن باید از همه چیز سر دربیاورند بنابراین از هر دری سخن می گویند. _ زنان د...

ادامه مطلب