بایگانی برچسب ها: ۹۲

اس ام اس های تیکه دار مرداد ماه ۹۲

اس ام اس های تیکه دار مرداد ماه ۹۲

ترســو بودی ، جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا . . . چه شجـــاع شده ای . . . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ۲۰ میدهم ، شاید هم ۲۱ . . ! خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد  ، که تو باهنری . . ! .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. هى لعنتى! بیا باهم بازى کنیم: تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم، “شماره غریبه هاى توى گوشى أت را” .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. کاش م...

ادامه مطلب