طراحان به تازگی یک ساعت مچی که تلفیقی از اطلاعات روانشناسی و علائم نشان دهندهٔ ساعت است را تولید کرده‌اند که در نوع خود بسیار بی‌نظیر است و می‌تواند انواع حالات افراد را شناسایی کند. طراحان به تازگی ساعت جدیدی ساخته‌اند که با استفاده از تست روشاخ به فرد ساعت مورد نظر را نشان می‌دهد.