بایگانی برچسب ها: 11 دسامبر روز جهانی کوهستان

روز جهانی کوهستان ؛ 20 آذر

روز جهانی کوهستان ؛ 20 آذر

روز جهانی کوهستان ؛ ۲۰ آذر ۲۰ آذر روز جهانی کوهستان ، تاریخچه نامگذاری روز جهانی کوهستان ۲۰ آذر روز جهانی کوهستان سرچشمۀ همۀ رودهای بزرگ، و منشا نیمی از آب های شیرین جهان، کوهستان است. کوه ها، زیستگاه گونه های بی شمار گیاهی و جانوری، خاستگاه بخش مهمی از تنوع زیستی و پناهگاه بسیاری از گونه هایی هستند که در دشت ها نابود شده اند. نامگذاری روز جهانی کوهستان به دنبال بزرگداشت سال بین المللی کوهها در سال (۲۰۰۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد...

ادامه مطلب