در یک ویدئوی تکان دهنده که بر روی اینترنت بارگزاری شده است دختر ۱۱ ساله یمنی ادعا می کند برای فرار از ازدواج اجباری از خانه خارج شده است. نادا الاهدال می گوید: من با دخالت عمویم از این ازدواج اجباری فرار کردم. او پس از فرار از منزل در ویدئویی هشدار داده است که