بایگانی برچسب ها: 12 آذر

روز جهانی معلولین ؛ 12 آذر

روز جهانی معلولین ؛ 12 آذر

روز جهانی معلولین ؛ ۱۲ آذر ۱۲ آذر روز جهانی معلولین ، ۳ دسامبر روز جهانی معلولین روز جهانی معلولین معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود. نامگذاری روز جهانی معلولین روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذ...

ادامه مطلب