بایگانی برچسب ها: 13 شهریور روز تعاون

روز تعاون

روز تعاون

روز تعاون ۱۳ شهریور روز تعاون ، انواع شرکت تعاونی روز تعاون شرکت تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو می‌تواند تاسیس شود تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود. روز تعاون ۱۳ شهریور در ایران روز تعاون نامگذاری شده است. در جهان امروز، برای کسب توفیق در کلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ...

ادامه مطلب