بایگانی برچسب ها: 13 مهر

روز نیروی انتظامی ؛ 13 مهر

روز نیروی انتظامی ؛ 13 مهر

روز نیروی انتظامی ؛ ۱۳ مهر روز نیروی انتظامی ، ۱۳ مهر روز نیروی انتظامی تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است. روز نیروی انتظامی ۱۳ مهر به عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شده است. از سال ۱۳۷۸ با درخواست نیروی انتظامی و تصویب مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا زمان برگزاری هفته نیروی انتظامی از تیرماه به مهرماه ان...

ادامه مطلب