بایگانی برچسب ها: 1391/10/03

فـال روزانه 1391/10/03 برای همه ماه ها

فـال روزانه 1391/10/03 برای همه ماه ها

فال روزانه متولدینفروردین  حالتان حسابی خوب است و متوجه خواهید شد که نباید خیلی منطقی با مسایل برخورد کنید. بد نیست کمی همچون انسان های احساساتی باشید که پیش از انجام هرکاری، آن را با همه وجود حس می کنند. در مورد مشکلات خودبا دیگران صحبت کنید. پیش بینی روابط شما: انرژی های امروز شما را به داشتن رابطه رمانتیک جدیدی سوق می دهند. البته انتظار یک بعدازظهر خیلی رویایی را نداشته باشید. امروز صحبت های خیلی معمولی با هم خواهید داشت. اما با این حال،...

ادامه مطلب