بایگانی برچسب ها: 14 ساله

تعرض وحشتناک به دختر ۱۴ ساله در مسیر مدرسه

تعرض وحشتناک به دختر ۱۴ ساله در مسیر مدرسه

تعرض وحشتناک به دختر ۱۴ ساله در مسیر مدرسه تعرض وحشتناک به دختر ۱۴ ساله در مسیر مدرسه با تهدید چاقو و زور، که این تعرض وحشتناک به دختر نوجوان ۱۴ ساله آسیب هایی رساند اسم فرد جنایتکار آقای “متیو گیل ” است. ادامه مطلب

ادامه مطلب