بایگانی برچسب ها: 15 تیر

15 تیر روز جشن خام خواری

15 تیر روز جشن خام خواری

۱۵ تیر روز جشن خام خواری جشن خام خواری ، تاریخچه رژیم غذایی خام خواریطرفداران رژیم خام خواری اعتقاد دارند که این رژیم متعلق به دوران ماقبل تاریخ است انسانها برای حفظ و یا بازگرداندن سلامت بدن خود از رژیمهای مختلف غذایی استفاده میکنند. رژیم گیاهخواری و خام خواری دو نوع از این رژیم ها هستند. جشن خام خواری در گاه شمار ایرانی ۱۵ تیر برابر است با  «جشن خام خواری» یا به روایت ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه، «عمس» یا «غفس» یا «خواره»، ج...

ادامه مطلب