بایگانی برچسب ها: 15 سپتامبر

24 شهریور روز جهانی مردم سالاری

24 شهریور روز جهانی مردم سالاری

۲۴ شهریور روز جهانی مردم سالاری روز جهانی مردم سالاری ، ۱۵ سپتامبر روز جهانی دموکراسی 24 شهریور روز جهانی مردم سالاری روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است که در ۱۵ سپتامبر، برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی ۱۵ سپتامبر یا ۲۴ شهریور را روز جهانی دموکراسی نامیده است. مردم‌سالاری یا دموکراسی چیست؟  مردم‌سالاری یا دموکراسی (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در ...

ادامه مطلب