فال و طالع بینی روز سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ – ۶  آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: زمان رسیدن به آرزوهایتان نزدیک شده است؛ شما باید بین نیازهای افراد دیگر و خواسته‌های خودتان تعادل برقرار کنید. این بدین معنی نیست که شما باید در برابر ابراز کردن احساسات