بایگانی برچسب ها: 16 اکتبر روز جهانی غذا

روز جهانی غذا ؛ 24 مهر

روز جهانی غذا ؛ 24 مهر

روز جهانی غذا ؛ ۲۴ مهر ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا ، ۲۴ مهر روز جهانی غذاهدف اساسی سازمان فائو ، زدودن فقر و گرسنگی در همه جهان است. جهت گیری و اولویت های این سازمان، ثمره بیش از شصت سال مطالعه و تجربه است. از آنجا که فقر و گرسنگی با یکدیگر در ارتباط هستند، فائو هدف خود را تأمین غذا برای همگان می داند. روز جهانی غذا بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست. این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذار...

ادامه مطلب