بایگانی برچسب ها: 17 شهریور

17 شهریور روز جهانی سوادآموزی

17 شهریور روز جهانی سوادآموزی

۱۷ شهریور روز جهانی سوادآموزی روز جهانی سوادآموزی ، ۸ سپتامبر روز جهانی سواد آموزی 17 شهریور روز جهانی سوادآموزی گرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی دگرگون شده است و فردی برای آن که با سواد تلقی شود لاجرم باید مهارتهای دیگری مانند کار با رایانه و آشنایی با یک زبان خارجی را در چنته داشته باشد اما هنوز با معیارهای قدیمی با سواد بودن یعنی داشتن توانایی خواندن و نوشتن. روز جهانی سوادآموزی سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی ملل‎ متحد “یونسکو&...

ادامه مطلب