بایگانی برچسب ها: 18 آبان

روز ملی کیفیت ؛ 18 آبان

روز ملی کیفیت ؛ 18 آبان

روز ملی کیفیت ؛ ۱۸ آبان روز ملی کیفیت ، ۱۸ آبان روز ملی کیفیتکیفیت‌ به‌ معنای‌ دستیابی‌ به ‌استانداردهای ‌از پیش ‌تعیین ‌شده‌ است کیفیت‌ زمانی‌ قابل‌ دستیابی‌ است‌ که‌ فرآیندها و فعالیت های‌ سازمان‌ به‌ طور مستمر با نیازها و انتظارات‌ مشتری های ‌سازمان‌ طراحی‌ شود و به‌ اجرا درآید. هجدهم آبان‌ماه، به‌عنوان روز ملی کیفیت نام‌گذاری شده است. در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط در بخش‌های مختلف کشور شامل سازمان‌ها، بنگ...

ادامه مطلب