بایگانی برچسب ها: 19 آذر روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر ؛ 10 دسامبر

روز جهانی حقوق بشر ؛ 10 دسامبر

روز جهانی حقوق بشر روز جهانی حقوق بشر ، ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر روز جهانی حقوق بشر توسط یونسکو نامگذاری شده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این اعلامیه، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. مقدمه مهم ترین اصل و پایه حقوق بشر، «کرامت انسانی» است و سخن خداوند در آیه هفتاد سوره اسرا که می فرماید ...

ادامه مطلب