بایگانی برچسب ها: 2 ‌میلیون شغل ناقص

چند میلیون نفر در ایران دو شغله هستند؟

چند میلیون نفر در ایران دو شغله هستند؟

بخش‌های مختلف اقتصادی ایران این روزها تعادل چندانی ندارند. بازار کار ایران سه‌میلیون بیکار را در انتظار صف یک شغل مشاهده می‌کند و از سوی دیگر حدود ۹‌میلیون نفر بیش از یک شغل دارند. روزنامه آرمان: بخش‌های مختلف اقتصادی ایران این روزها تعادل چندانی ندارند. بازار کار ایران سه‌میلیون بیکار را در انتظار صف یک شغل مشاهده می‌کند و از سوی دیگر حدود ۹‌میلیون نفر بیش از یک شغل دارند. قانون کار ساعات کار استاندارد را ۴۴ ساعت در هفته می‌داند، اما...

ادامه مطلب